Stress og udbrændthed

Psykomotorisk behandling er yderst velegnet til at sænke stressniveauet i krop og sind, og til at afhjælpe følgerne af stress, udbrændthed, chok/traumer og andre belastningsreaktioner.

Kraftfulde eller gentagne belastninger forskubber balancen i det autonome nervesystem og kan medføre fysiske og psykiske gener som muskelspændinger, ledsmerter, søvnløshed, koncentrationsbesvær, følelser af uoverkommelighed og utilstrækkelighed, angst, uro m.m.

Mange af mine klienter henvender sig med stress, chok/traumer eller lignende belastningsreaktioner. Flere har været belastet så kraftigt eller igennem så lang tid, at de har svært ved selv at finde ind i den nødvendige restitution for at få afbalanceret deres nervesystem, så de atter kan komme sig.

Med den afspændende kropsbehandling af muskler og led får du hjælp til at synke ind i restitutionen og genlære kroppen at spænde af og give efter, så du kan blive ladet op både fysisk og mentalt. Behandlingen giver dig en tilstand af dyb afspænding og ro, så dit nervesystem afbalanceres og unødvendige muskelspændinger slippes. Din evne til at være i nu´et, slappe af, sanse og føle lyst og liv vil bedres, idet disse evner er nært forbundet med kroppens følsomhed og med musklernes spændingsforhold. Behandlingen vil hjælpe dig til at genvinde livsglæde, energi og fokus.

Gennem enkle kropsøvelser og samtale undervejs arbejder vi også med at forbedre dine evner til at forstå og reagere på din krops signaler om belastning. Du vil lære at mærke, hvad du kan holde til og hvad du ikke kan holde til, og du vil lære øvelser, der kan hjælpe dig til at spænde af og komme tilstede i dig selv. Din evne til at håndtere balancen mellem aktivitet og hvile, belastning og restitution i din hverdag vil herigennem bedres.

Behandlingen sigter således på at give dig redskaber, kropsfornemmelse og selvindsigt til, at du fremover kan tage godt vare på dig selv.