Virksomheder

Jeg tilbyder psykomotorisk behandling, vejledning samt undervisning på små hold af medarbejdere på virksomheder med fokus på bl.a.:

• Ergonomi
• Stressreduktion og stressforebyggelse
• Forebyggelse og afhjælpning af arbejdsrelaterede fysiske gener

Behandlingen, vejledningen og undervisningen kan medvirke til at skabe og bevare et godt arbejdsmiljø med trivsel, velvære og på sigt mindre sygefravær blandt medarbejderne.

Målet er at den enkelte medarbejder lærer at tage bedre vare på sig selv – f.eks. i form af bedre evne til stresshåndtering. Sundhedsfremme og forebyggelse er derfor en vigtig og integreret del af tilbudet.

Behandlingerne og vejledningen kan foregå på virksomheden eller i min klinik. Undervisningen vil foregå på virksomheden.

I er velkomne til at kontakte mig for et uforpligtende tilbud eller for yderligere information og materiale.


Birgitte Dal, daværende adm. direktør, Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

”Mette har givet psykomotorisk behandling til vore medarbejdere hver uge igennem en længere periode, hvilket vi både som virksomhed og som medarbejdere har nydt stor gavn af. I forbindelse med behandlingerne har vi registreret forbedrede arbejdsstillinger, nedsat sygefravær, nedsat stressniveau samt en generel positiv stemning blandt de medarbejdere, der har modtaget behandling.

Mette har givet både forebyggende behandlinger samt gennem tiden hjulpet medarbejdere af med problemer som musearm, spændingshovedpine, migræne, graviditetsgener, højt stressniveau samt andet, der kunne have resulteret i kortere eller længerevarende sygemeldinger. Vi er derfor ikke i tvivl om, at samarbejdet med Mette har været givtigt for virksomheden.

Mette er en yderst kompetent behandler, hvis store styrke bl.a. ligger i måden hun kombinerer sin faglige psykomotoriske baggrund med sin sublime situationsfornemmelse og indlevelsesevne, hver gang hun behandler. Kvaliteten af Mettes behandlinger er altid på samme høje niveau, og man føler sig helt tryg undervejs.

Mette er en meget positiv, anerkendende og loyal behandler, der har mødt alle medarbejdere med stor interesse og engagement. Mette har udvist stor ansvarsfølelse overfor både den enkelte medarbejder og over for Tækker Group som virksomhed.

Vi har været super glade for samarbejdet og kan varmt anbefale Mette.”

Flere udtalelser