Psykomotorik

Psykomotorik bygger på afspændingspædagogikken, der opstod som fag i 1940´erne. I 2010 ændrede faget navn til psykomotorik og behandlere kom til at hedde psykomotoriske terapeuter fremfor afspændingspædagoger for at hedde det samme som vores kollegaer i udlandet.

Fagets indhold, menneskesyn og udførelse er dog stadig den samme.

Psykomotoriske terapeuter arbejder med udgangspunkt i din krop.
Vi arbejder med at styrke din krops selvregulering, så eventuelle gener afhjælpes. Herudover hjælper vi dig til at være mere opmærksom på din krop og med at forstå dens funktionsmåde og signaler – hvad enten disse er primært kropslige eller er forbundet med det psykiske. Psykomotoriske terapeuter arbejder således med stor forståelse for og indsigt i at kroppen (motorikken) og psyken hænger sammen.

Hvorfor psykomotorik?

Mange mennesker lever i dag en fortravlet tilværelse. Der stilles mange krav og forventninger til os, og vi stiller også mange krav og forventninger til os selv. Vi er næsten konstant i gang med noget eller på vej til noget.

I den proces kan vi nemt miste kontakten til os selv og overhøre kroppens signaler om behovet for at reagere på små som store belastninger. Det kan være belastninger af ren fysisk art, f.eks. ensidigt gentagne bevægelser på arbejdet eller af mere mental art, f.eks. alle de bekymringer vi dagligt gør os. Disse belastninger kan påvirke kroppen i form af muskelspændinger, hovedpine, træthed m.m.

Psykomotorikken ser disse kropslige symptomer som en naturlig reaktion på, at der er noget, som kræver forandring.

Gennem psykomotorisk behandling får du større indblik i sammenhængen mellem din hverdag og dine kropslige reaktioner, og du får større fornemmelse for, hvordan du bruger dig selv bedst muligt i din hverdag. Der er således også stor fokus på den forebyggende indsats, så du bliver bedre i stand til at forebygge eventuelle gener.

Formålet med den psykomotoriske behandlingsform er derfor både at afhjælpe eventuelle gener her og nu samt at give dig redskaber, selvindsigt og kropsbevidsthed til at forebygge dem.

Psykomotorisk behandling er afspændende kropsbehandling og læringsproces i ét – en hjælp til selvhjælp!