Hvordan foregår det?

Et behandlingsforløb vil typisk indeholde:

Kropsbehandling af hele kroppen

Du lægges til rette på en briks med puder, tæpper og evt. lune varmepuder, så du ligger behageligt, dine led aflastes og afspændingen støttes. Ved hjælp af mine greb og blide stræk af dine muskler og led reguleres spændingsforholdene i dine muskler og stressniveauet sænkes.

Samtale

Den første behandling indledes altid med en samtale om baggrunden for din henvendelse og om dine ønsker for behandlingen. Ved de efterfølgende behandlinger tager samtalen udgangspunkt i, hvordan du har haft det siden sidst, og om der er nogle nye eller ændrede tanker, følelser eller kropslige erfaringer og reaktioner i relation til det, som vi arbejder med. Under selve kropsbehandlingen taler vi også om det, som du mærker i din krop, og det som evt. måtte dukke op af tanker og følelser. Dette gør vi, for at øge din sansning af din krop og din forståelse af dig selv, så du på sigt bliver bedre til at forstå og reagere på din krops signaler.

Instruktion i enkle kropsøvelser

F.eks. øvelser, der hjælper til at sænke stressniveauet i krop og sind og øge kontakten til dig selv eller øvelser, der styrker underspændte muskler og smidiggør overspændte muskler.

Vejledning i hensigtsmæssig brug af kroppen eller af dig selv generelt

Afhængig af årsagen til din henvendelse kan vi kigge på dine arbejdsstillinger og din kropsholdning, når du står og sidder, og finde dig et et mere hensigtsmæssigt bevægemønster. Vi kan også arbejde med nye måder at bruge dig selv på og finde ud af, hvad der f.eks. giver dig energi og hvad der dræner dig.

Du er fuldt påklædt under behandlingen.

Det nøjagtige indhold af behandlingen vil afhænge af din situation og af dine ønsker og behov.

På baggrund heraf kan vi så vælge at arbejde specifikt med bl.a.:
  • Stressreduktion / regulering af et overbelastet nervesystem (se stress og udbrændthed).
  • Regulering af spændinger og smerter i din krop (se smerter og spændinger).
  • Afhjælpning af psykisk anspændthed og uro som led i psykologisk behandling.
  • Afspændende kropsbehandling som ren ”forkælelse af dig selv”.