Uddannelsen

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut (tidligere afspændingspædagog) er en 3½-årig offentlig professionsbacheloruddannelse på samme faglige niveau som uddannelsen til f.eks. fysioterapeut og ergoterapeut.

Uddannelsen indeholder bl.a. undervisning i fagene anatomi, fysiologi, somatisk og psykiatrisk sygdomslære, psykologi, pædagogik, ergonomi, bevægelsesudvikling samt psykomotorisk behandling og undervisning.

Psykomotoriske terapeuter er uddannet til at se på det hele menneske (fysisk, psykisk og socialt) og til at forstå den nære forbindelse mellem krop og psyke. Arbejdet tager dog konkret udgangspunkt i kroppen.

For yderligere information om faget, artikler, udgivelser m.m, se www.dap.dk.
For yderligere information om uddannelsen, se www.viauc.dk/psykomotorikuddannelsen.